Ψήνεσαι για Erasmus; Τσέκαρε τις προϋποθέσεις κι έφυγες!

Αναμφίβολα το Erasmus είναι μία απ’τις σημαντικότερες εμπειρίες της φοιτητικής ζωής που αξίζει να τη ζήσει ο καθένας.

Γνωριμία με τη κουλτούρα και τον τρόπο ζωής μιας άλλης χώρας, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, σπουδαίοι καθηγητές, αναγνωρισμένες διεθνώς βιβλιοθήκες, είναι μόνο ορισμένα από αυτά που κάνουν το πρόγραμμα δελεαστικό και τίθεται ως στόχος από τους φοιτητές κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μπορεί βέβαια το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας φοιτητής να υποβάλλει αίτηση και να γίνει δεκτός.

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Να έχει ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο σπουδών.
Να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων των ακαδημαϊκών εξαμήνων που προηγούνται και στα οποία έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή τους.

Τώρα, όσον αφορά το θέμα της επιλογής, οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι πολύ συγκεκριμένοι και καθοριστικοί, ακριβώς γιατί υπάρχει πασιφανές ενδιαφέρον από μεριάς φοιτητών.

Έτσι λοιπόν, η επιλογή γίνεται μετά από συμψηφισμό του επιπέδου στην ξένη γλώσσα (ανάλογα και με τη χώρα) και τι ποσοστό μαθημάτων έχουν περαστεί και με τι βαθμό.

Πάντως, αν ένας φοιτητής σπουδάζει σε Ίδρυμα μικρότερου βεληνεκούς, τότε είναι πιο εύκολο να τον επιλέξουν. Τα μεγάλα Ιδρύματα έχουν την τάση να πραγματοποιούν κλήρωση μεταξύ των φοιτητών, όταν οι συμφηφισμοί που μόλις αναφέραμε, ταυτίζονται.

Όπως και να ΄χει, το αποτέλεσμα είναι ένα. Αν θέλεις πολύ να γίνεις κομμάτι του Erasmus, χρειάζεται να βάλεις τα δυνατά σου με τη σχολή.