Υπουργείο Παιδείας | Καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αναλάβουν τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ την σίτιση των φοιτητών.

Ο Υπουργός Παιδείας, δίνοντας μία συνέντευξη Τύπου με σκοπό να μιλήσει για τις νέες αλλαγές και νομοθετικές ρυθμίσεις στο χώρο της Παιδείας, έθιξε και το φλέγον ζήτημα της σίτισης των φοιτητών.

Τόνισε λοιπόν τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας πρέπει να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την σίτιση των φοιτητών τους με το Υπουργείο Παιδείας να τους μεταφέρει τα αντίστοιχα κονδύλια και να τους βοηθάει οικονομικά.

Θα πρέπει ωστόσο, σε πρώτη φάση να ξεκαθαριστεί ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι την σίτιση με βάση πάντα τα οικονομικά και κοινωνικά τους κριτήρια και συμπεριλαμβανομένων των αντικειμενικών δυσχεριών που αντιμετωπίζουν.