Το σκέφτεσαι για μεταπτυχιακό; Αυτές οι υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό είναι η ευκαιρία σου!

Η ανθρωπότητα προχωρά σε ταχύτατες αλλαγές για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής: νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι, σύγχρονοι θεσμοί και συστηματική προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου και υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος, αποτελούν τις κύριες παραμέτρους του εγχειρήματος συγκρότησης του νέου αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο οι νέοι επιστήμονες αποτελούν κύριο συστατικό στοιχείο των θεμελίων.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στον 4ο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει με ορίζοντα το 2030, δεσμεύει τα κράτη-μέλη για ποιοτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα η Ευρώπη συνυπογράφει το Σύμφωνο για τη Νεολαία (Pact4Youth – μια αμοιβαία δέσμευση επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων νεολαίας, ΜΚΟ κ.α.) με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainer). 

Μία από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο για τη Νεολαία (Pact4Youth) είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και είναι ενεργό μέλος του UNGC(United Nations Global Compact) από το 2008. 

Για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει υιοθετήσει για τη συμβολή τους στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό προωθεί την επιβράβευση της αριστείας και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, μέσω συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, την επιστημονική κοινότητα και άλλους σημαντικούς φορείς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει χωρίς αποκλεισμούς την επαγγελματική κατάρτιση, τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης, την απασχόληση και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα Υποτροφιών 

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσφέρει σε άριστους πτυχιούχους πανεπιστημίων 72 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard, University of Cambridge, University College London, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά.

Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους ανθρώπους από όλη τη χώρα, πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαιρετικές επιδόσεις, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε 3 επιστημονικούς τομείς.

Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών αφορούν σε:

1) Τομείς Μηχανικής και Ενέργειας: Ενεργειακός Μετασχηματισμός,  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές Μηχανική του πετρελαίου

2) Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, όπως Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων,  Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία,  Δίκαιο της Ενέργειας

3) Τομείς Θετικών Επιστημών: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.