Βγήκε η προκήρυξη για την πανεπιστημιακή αστυνομία – Από Νοέμβριο στις σχολές!

Τελικά, η αναβολή της παρουσίας της αστυνομίας στα πανεπιστήμια ήταν όντως απλά αναβολή κι όχι η αρχή του τέλους ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου.

Το νέο σώμα, όπως σημείωσε και ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, δε θα κατακλύσει τα ιδρύματα τον Σεπτέμβρη όπως είχε αρχικά οριστεί, αλλά από τον Νοέμβρη και μετά. Ωστόσο, οι προετοιμασίες γίνονται ήδη, ενώ μάλιστα πριν λίγες ώρες βγήκε η προκήρυξη για τη στελέχωση του σώματος αυτού από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

400 θέσεις λοιπόν ανοίγουν αρχικά, ενώ σε δεύτερο χρόνο (εντός 9 μηνών) άλλες 600, αγγίζοντας συνολικά τους 1000 προσληφθέντες.

Προϋποθέσεις για την πρόσληψη

Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων (320 θέσεις) θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν απολυτήριο Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών ΟΑΕΔ. Τέλος, από τους 600επιλαχόντες της δεύτερης φάσης, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% από τις 400 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.

Οι υποψήφιοι ακόμα θα πρέπει να έχουν ύψους τουλάχιστον 1,70, να μην έχουν ξεπεράσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση, να μην φέρουν τατουάζ σε εμφανές σημείο και να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.