Έρευνα | Περισσότερα από τα μισά πτυχία χωρίς αντίκρισμα στην ελληνική αγορά εργασίας!

Το γεγονός πως η εύρεση εργασίας στη χώρα μας αποτελεί δύσκολη διαδικασία, ακόμη και για απόφοιτους πανεπιστημίου, είναι γνωστό. Εκείνο όμως που δεν γνωρίζουμε, είναι ότι το ποσοστό των πτυχίων εκείνων που έχουν ελάχιστες επαγγελματικές προοπτικές εξαρχής, αγγίζει το 53%!  Κι αυτό γιατί θεωρούνται «άχρηστα» για την ανάπτυξη της χώρας.

Ύστερα από μελέτη που έγινε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Endeavor Greece, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι δήλωσαν πως«παρά τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, οι περισσότεροι εργοδότες στη χώρα μας δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης.» 

Και αντί η κατάσταση αυτή να παρακινεί την κυβέρνηση στην εύρεση κάποιας ουσιαστικής λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα της εκπαίδευσης, γίνονται και πάλι συζητήσεις για αλλαγή του τρόπου εξέτασης. Μάλιστα ο υπουργός Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, δηλώνει πως το νέο εξεταστικό σύστημα αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα Ιανουαρίου, τη στιγμή που τα μέλη στην ομάδα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά της αλλαγής αυτής, όλο και πληθαίνουν, γεγονός που αποδεικνύει πως επικρατεί μια κατάσταση σύγχυσης και δυσκολίας λήψης αποφάσεων.